Hur barn utvecklar empati

Hur barn utvecklar empati

Empati är en viktig förmåga för barn att utveckla för att kunna förstå och känna medkänsla för andra. Lär dig om hur barn utvecklar empati och hur du kan stötta och uppmuntra empatiskt beteende hos barn.