Kategori Empati

Hur barn utvecklar empati

Hur barn utvecklar empati
Empati är en viktig förmåga för barn att utveckla för att kunna förstå och känna medkänsla för andra. Lär dig om hur barn utvecklar empati och hur du kan stötta och uppmuntra empatiskt beteende hos barn.

Empati Test

empati test
Kort empati test. Svara med Ja/Nej på frågor from empati expert Dr. Judith Orloff. För att avgöra hur empatisk du är, ta följande självbedömningstest.