Destruktivt förhållande test: Ta reda på om ditt förhållande är hälsosamt eller skadligt

Ta dig tid att fundera över följande frågor och svara på dem så ärligt som möjligt. Försök att undvika att tänka på vad du tror att du borde svara eller vad din partner skulle vilja höra.

Svara istället vad du verkligen känner i magen. Använd svaren som en möjlighet att se om det finns några problem i ditt förhållande som du behöver ta itu med.

Destruktivt förhållande testResultat av destruktivt förhållande testet:

Antal test poäng:

Minimum poäng: 0

Maximum poäng:

Förklaring av testet om destruktivt förhållande

Destruktiva relationer kan ta många former och innebära en mängd olika beteenden från en partner. Det är viktigt att påpeka att våld inte är den enda indikatorn på ett destruktivt förhållande. Andra beteenden, som kontroll, manipulation och verbalt missbruk, kan också leda till allvarliga psykiska sår och trauman.

En annan faktor som är viktig att beakta är frekvensen av dessa beteenden. Om du har upplevt beteenden som kan anses vara destruktiva i ditt förhållande, även om det inte sker hela tiden, kan det fortfarande vara en varningssignal om det sker upprepade gånger. Ju fler ja-svar du ger på frågor som rör destruktiva beteenden, desto större är sannolikheten att din relation kan vara destruktiv.

Sår från destruktiva relationer kan vara djupare än fysiska sår och kräva mycket tid och arbete för att läka.

Det är viktigt att söka stöd från pålitliga källor, till exempel vänner, familj eller professionella, om du tror att du befinner dig i en destruktiv relation.

Att erkänna att du befinner dig i en sådan relation är det första steget för att ta kontroll över situationen och arbeta mot en bättre framtid.

Det är avgörande att söka hjälp om du befinner dig i en destruktiv relation. Att försöka klara sig själv kan vara mycket svårt.

Om du inte fick lågt antal poäng i testet kan du prova att läsa några bra böcker om ämnet. Vi har valt några på vår sida om utvalda böcker som behandlar destruktiva förhållanden här. Ta en titt.

Men, om du har mer än 25 poäng ska du söka professionell hjälp. Läs vidare för att ta reda hur och var.

Nedan finns det en lista med länkar till organisationer som kan ge dig stöd och vägledning. Det är också viktigt att prata med dina vänner och familj om situationen, och att komma ihåg att du inte är ensam. Att söka hjälp är ett steg i rätt riktning för att läka såren och bygga upp ett hälsosamt och positivt liv igen.

Destruktivt förhållande test

En lista över organisationer som kan hjälpa dig

ROKS: https://www.roks.se/Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en organisation som kämpar för att stoppa våld mot kvinnor, tjejer och barn. Ett av de viktigaste målen för organisationen är att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. För att skydda kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man har Roks skapat skyddade platser som kallas kvinnojourer.
Kvinnojourerna är trygga platser där kvinnor, tjejer och barn kan få skydd och hjälp när de är i fara.

De som arbetar på kvinnojourerna är tränade för att hantera våldsamma situationer och kan ge stöd och råd till dem som behöver det. Kvinnojourerna är tillgängliga dygnet runt, året om och kan ge boende, mat, kläder och medicinsk vård till dem som behöver det.

För unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till. Tjejjourerna är bemannade av volontärer som kan ge stöd och råd till tjejer i olika åldrar. De kan hjälpa till med allt från relationer och självkänsla till sexuell hälsa och våld i nära relationer.
Roks och kvinnojourerna är viktiga resurser för kvinnor, tjejer och barn som lever i farliga eller otrygga situationer. Genom att skapa en trygg miljö och erbjuda stöd och hjälp kan kvinnojourerna hjälpa kvinnor, tjejer och barn att övervinna svåra situationer och påbörja en ny start i livet.

Hitta en jour nära dig: https://www.roks.se/hittaenjour
Alla Kvinnors Hus
https://allakvinnorshus.org/
AKH är en ideell organisation som är politiskt obunden och har en lång erfarenhet av att hjälpa vuxna och barn som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Organisationen erbjuder samtalsstöd, rådgivning och skyddat boende till kvinnor, män och barn som befinner sig i farliga situationer. AKH tar även emot medföljande husdjur för att underlätta för de drabbade att lämna en våldsam situation.

Förutom att erbjuda praktisk hjälp och stöd, arbetar AKH också för att öka kunskapen och förändra attityderna kring våld i nära relationer. Organisationen sprider information till skolor, myndigheter, politiker, media och andra intressenter för att öka medvetenheten om problemet och för att skapa förändring.

TELEFON: 08-644 09 20
E-post för allmänna frågor:
[email protected]
MANSJOUREN
https://www.mansjouren.se/
Mansjouren är en organisation som riktar sig till män som behöver någon att tala med. Oavsett om det handlar om en kris eller ett problem som känns oöverkomligt, finns Mansjouren där för att lyssna utan att döma och ställa frågor när det behövs.

Organisationen tror på att alla människor har lösningen på sina problem inom sig, men ibland kan det vara svårt att hitta den. Genom att erbjuda en trygg och öppen plattform för samtal, vill Mansjouren hjälpa män att hitta sin egen väg framåt.

Mansjouren är övertygade om att det är viktigt att män också har tillgång till stöd och hjälp när det behövs. Genom att erbjuda en öppen kommunikationskanal kan organisationen hjälpa till att öka medvetenheten om mäns psykiska hälsa och välbefinnande.

Så om du är en man som behöver någon att prata med, tveka inte att kontakta Mansjouren. Organisationen lyssnar, stöttar och hjälper dig att hitta din egen väg framåt.

08-30 30 20
[email protected]
Kvinnofridslinjen 
https://kvinnofridslinjen.se/
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är till för personer som har utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Hos dem är alla välkomna att ringa, även närstående och yrkesverksamma som vill få stöd eller rådgivning. De har öppet dygnet runt och samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, på uppdrag av regeringen.

De arbetar i enlighet med kraven som ställs i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen.

020 – 50 50 50
UnizonJourer
https://www.unizonjourer.se/
Unizon är en rikstäckande organisation som representerar över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i Sverige. Tillsammans arbetar de för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizons arbete är grundat i övertygelsen att mäns våld mot kvinnor och barn är en samhällsfråga som angår oss alla.

Organisationen har som mål att säkerställa att alla som utsatts för våld, oavsett livssituation och bakgrund, erbjuds högkvalitativt stöd och skydd. Genom att samarbeta med medlemsjourer och andra organisationer strävar Unizon efter att öka kunskapen om våld och skapa förändring genom opinionsbildning och påverkansarbete.

Unizon vill också uppmärksamma och motverka de strukturella orsakerna till våld, såsom ojämlikhet och normer som normaliserar och accepterar våld och förtryck. Genom sitt arbete vill Unizon bidra till att skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter, och där ingen behöver vara rädd för att utsättas för våld.

https://www.unizonjourer.se/hitta-stod/

Kanske du känner att du behöver läsa mer om ämnet?

Lär mer om ämnet ”destruktivt förhållande”:

Att lära sig av misstag: Hur böcker om destruktiva förhållanden kan hjälpa dig att undvika samma öde
Destruktiva relationer – varför hamnar du hela tiden i samma typ av relation?
Är du i ett ohälsosamt förhållande?
Giftig relation – definition, kännetecken och hur tar man sig ur
5 enkla steg för att avsluta alla bråk
6 steg för att lämna ett giftigt och destruktivt förhållande
25 tecken på dålig relation och varningssignaler i ett förhållande
Destruktivt Förhållande – kännetecken och vad man kan göra
Varför dåligt självförtroende kan hindra dig från att lämna ett destruktivt förhållande
Destruktivt förhållande – konsekvenser för barnen
Destruktivt förhållande test: Ta reda på om ditt förhållande är hälsosamt eller skadligt
7 steg för att rädda ett destruktivt förhållande
Hur man kan hjälpa en vän som befinner sig i en destruktiv relation

Titta även på denna video:

sara svensson

Sara Svensson

Skribent

Sara Svensson är för närvarande skribent och redaktör för flera webbsajter. Hon övervakar innehåll och affärsstrategier och leder varumärkets uppdrag att ge pålitligt och empatiskt stöd för både kvinnor och män.

Ansvarig utgivare: Upplevkärlek använder endast källor av hög kvalitet, inklusive referentgranskade studier, för att stödja fakta i våra artiklar. Läs vår redaktionella process för att lära dig mer om hur vi fakta kontrollerar och håller vårt innehåll korrekt och pålitligt.
Källor:

https://www.roks.se/
https://allakvinnorshus.org/
https://www.mansjouren.se/
https://kvinnofridslinjen.se/
https://www.unizonjourer.se/

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x