Vad är minimalism?

Vad är minimalism

Minimalismen präglas av tydlighet, syfte och avsiktlighet. Minimalismen värdesätter relationer, upplevelser och själomsorg. Minimalismen låter oss se allt vi redan har och påminner oss om att vara tacksamma.