167 Top Citat om Livet för din Inspiration

Andras insikt och erfarenhet är en värdefull källa till inspiration och motivation. Att lära sig något nytt av framgångsrika ledare och entreprenörer och deras citat om livet är ett fantastiskt sätt att växa.

Till och med världens mest framgångsrika individer har upplevt en del av motgångar och svårigheter. Det finns mycket att lära av deras utmaningar och deras framgång. Lyckligtvis har de utryckt sin visdom till meningsfulla citat som du kan lagra för senare användning.

Så låt oss ta en titt på några av dessa citat för att bli energiska och inspirerade på jobbet och i våra privata liv.

”Varför försöka öppna en dörr mellan oss när hela väggen är en illusion?”
Rumi

“Det finns tre konstanter i livet… förändring, val och principer.” – Stephen Covey

“Ack, och ändå – Varför är den goda dum – Varför är den kloka ond – Varför är allt en trasa?”
– Carl Jonas Love Almqvist

”Antigen så hittar jag en väg, eller så skapar jag en.”
Philip Sidney

“Avbilden är en dröm. Skönheten är verklig.”
– Richard Bach

“Det finns mer till i livet än att öka dess hastighet.” – Mahatma Gandhi

“Den högsta nöjet i livet är att göra det som folk säger att du inte får.”
– Walter Bagehot

”Ett negativt sinne kommer aldrig att ge dig ett positivt liv.”
Okänd

citat om livet

“Le åt döden! Hur kan detta vara möjligt om icke livet vore komiskt i sig självt? Så mycket bråk för så litet.”
– August Strindberg

“Livet är verkligen lätt, men vi insisterar på att göra det komplicerat.” – Confucius

“En värld som i ökande grad består av destinationsorter utan resor mellan dem, en värld som endast uppskattar att ”komma någonvart” så fort som möjligt, blir en värld utan väsen, utan innehåll. Man kan komma vart som helst, men ju mer detta blir möjligt, dess mindre är det värt att göra det.”
– Alan Watts

”Gå vidare på din väg, då den endast existerar genom dina steg.”
Augustine of Hippo

“Var inte rädd. Låt ditt liv fyllas av tillförsikt och livsmod, av erfarenheten att livet ständigt läks, återskapas och föds på nytt.”
– Olle Carlsson

“Vårt främsta syfte i detta livet är att hjälpa andra. Och om du inte kan hjälpa dem, skada de åtminstone inte.” – Dalai Lama

“Livet är orättvist; vänj dig vid det.”
– Bill Gates

”Du behöver inte bli någon du inte är för att bli bättre än du var.”
Sidney Poitier

“Om jag bara visste hur mina medmänniskor kände sig under ytan, skulle jag inte vara så benägen att putsa på min egen fasad utan istället möta någon väldigt lik mig själv.”
– Olle Carlsson

“Förändring är lagen om livet. Och de som endast letar upp det förflutna eller nuet kommer garanterat att missa framtiden.” – John F. Kennedy

“Vad en människa inom sig är återspeglas i det yttre.”
– Jiddu Krishnamurti

”De minsta handlingarna är alltid bättre än de ädlaste avsikterna.”
Robin Sharma

“Du måste fråga dig, huruvida du vandrar på den rätta stigen till den rätta porten eller inte.”
– Frankfurtaren

“Vi lever på vad vi får, men vi skapar ett liv på det vi ger.” – Winston Churchill

“Bättre att leva ett år som tiger än hundra som ett får.”
– Madonna

”Ge inte upp all din glädje för en idé som du brukade ha om dig själv som inte är sann längre.”
Cheryl Strayed

Kloka ord och citat om livet

Oavsett om du strävar efter framgång som entreprenör, inom försäljning eller i vardagen, är andras erfarenheter och lärdomar värdefulla resurser. De som fortsätter att lära sig och växa får ofta framgång. Vad blir din nästa framgång?

“Ett liv utan berömmelse kan vara ett bra liv, men berömmelse utan ett liv är inget liv alls.”
– Clive James

“Den som slutar lära sig är gammal, oavsett tjugo eller åttio. Den som fortsätter lära sig stannar som ung. Det största i livet är att behålla din hjärna ung.” – Henry Ford

“Livet är generellt något som händer någon annanstans.”
– Alan Bennett

citat om livet

”Ingen ångrar att de har gjort sitt bästa.”
George Halas

“Den som ställer små krav på tillvaron blir inte skärrad av motgångar, och är framför allt obenägen att själv framkalla dem.”
– Stefan Stenudd

“Liv är experiment. Ju fler experiment du gör ju bättre.” – Ralph Waldo Emerson

“Det vi visar upp för andra är bara toppen av ett isberg, ett liv rymmer så mycket mer.”
– Olle Carlsson

”Följ det som fångar ditt hjärta, inte det som fångar dina ögon.”
Roy T. Bennett

“Den finns ej något lidande för den som avslutat sin resa, som är utan sorg, som i varje avseende är befriad och som skakat av alla bojor.”
– Buddha

“Det största äventyret du kan göra är att leva dina drömmars liv.” – Oprah Winfrey

“Den som förstår det rimliga kan också åstadkomma det storslagna.”
– Stefan Stenudd

”Vi glädjer oss över fjärilens skönhet, men erkänner sällan de förändringar den har genomgått för att uppnå den skönheten.”
Maya Angelou

“Lyhördhet för hur andra upplever situationen är den bästa vägen till förståelse för deras handlande.”
– Stefan Stenudd

“Jag kan summera allting jag lärt mig om livet på tre ord: det går vidare.” –  Robert Frost

“Livet är det som händer medan du gör upp andra planer.”
– John Lennon

”Förändring är svårast i början, rörigast i mitten och bäst i slutet.”
Robin SharmaAngelou

“Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.”
– Mäster Eckhart

“Livet är ett vågat äventyr eller ingenting alls.”  – Helen Keller

“Ett begär efter stillhet är strävandets förbannelse och medför en oändlighet av konflikter och smärta.”
– Jiddu Krishnamurti

Citat om livet och känslor

Här hittar du inspirerande citat om livet, för att ge dig de tankar som hjälper dig och dina nära och kära att stå starka och fortsätta i ditt liv, vad som än händer.

Om du känner dig låg, läs helt enkelt dessa inspirerande och upplyftande citat för att snabbt höja ditt humör, ställa om dina tankar och börja om på en positiv ton.

”Du är tillräcklig som du är. Du har inget att bevisa för någon.”
Maya Angelou

“Om en människa meddelar något, det må vara med tecken eller min, ord eller gärning, som hon i sitt hjärta inte menar, så att mun och hjärta motsäger varandra: detta är att ljuga.”
– Johannes Tauler

“Mitt uppdrag i livet är inte att endast överleva, men att frodas; och att göra det med lite passion, lite medlidande, lite humor, och lite stil.” – Maya Angelou

“Det outforskade livet är inte värt att levas.”
– Sokrates

”Jag har inte slutat vara rädd, men jag har slutat låta rädsla styra mig.”
Erica Jong

citat om livet

“Livet är intressant… i slutet blir dina största smärtor dina största styrkor.”
– Drew Barrymore

“Endast ett liv levt för andra är ett liv med värde.” – Albert Einstein

“Se på universums föreställning, men bli inte uppslukad av den. Jag ser livet och döden som vågor på havet. Jag är medvetandets hav.”
– Paramahansa Yogananda

”Det är bättre att korsa startlinjen och drabbas av konsekvenserna än att bara stirra på linjen resten av ditt liv.”
Paulo Coelho

“Anpassningsförmåga i stället för ståndaktighet, följsamhet i stället för orubblighet. Det är den tillmötesgående som i längden får sin vilja igenom, och som härdar ut.”
– Stefan Stenudd

“Det finns ingen passion i att spela smått – i att nöja sig med ett liv som är mindre än det du har kapacitet för att leva.” – Nelson Mandela

“Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?”
– Augustinus

”Sänd ut vad du helst vill få tillbaka.”
Robin Sharma

“Om inte vårens vind kan människohjärtat förstå, varför blåser den hit de fallande kronbladen då?”
– Wang Wei

“Vad du än gör i livet, omringa dig själv med smarta människor som kommer att argumentera med dig.” John Wooden

“Livet är en obotlig sjukdom.”
– Abraham Cowley

”Ju mindre du försöker imponera, desto fridfullare kan du vara.”
Maxime Lagacé

“Livet är en tragedi fylld av glädje.”
– Bernard Malamud

“För vackra ögon, leta efter det goda i andra; för vackra läppar, tala endast med ord av värme; och för balans, gå med vetskapen om att du aldrig är ensam.” – Audrey Hepburn 

“Huru otaligt många de äro som lida av den vidriga och vitt spridda sjukan, att de ej blott måste framföra för den ena ilskna människan vad den andra i sin ilska sagt utan även därtill göra sina egna tillägg.”
– Augustinus

”Den tid du tycker om att slösa bort är inte bortslösad tid.”
Marthe Troly-Curtin

“De flesta av oss slösar bort våra liv som om vi hade ytterligare ett på banken.”
– Ben Irwin

“Människor växer med erfarenhet om de bemöter livet med ärlighet och mod. Det är så karaktär skapas.” – Eleanor Roosevelt

“Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.”
– Augustinus

”De små sakerna? De små stunderna? De är inte små.”
John Zabat-Zinn

“Ju mer sand som har runnit genom livets timglas, desto klarare ser vi genom det.”
– Niccolò Machiavelli

“Varje person måste leva sitt liv som en modell för andra.” – Rosa Parks

“Så länge som en person låser fast sin uppmärksamhet vid ett särskilt ting eller ger företräde åt något i sin kärlek, sina åsikter, sina begär eller sin längtan – ting som tillhör denna mångfaldens värld – kommer han inte att nå målet.”
– Frankfurtaren

”Stunden du börjar bry dig om vad andra tycker, är stunden du slutar vara dig själv.”
Meryl Streep.

“Den plats är angenäm, där de fullkomliga vistas, det må vara i by eller skog, på djupt vatten eller land.”
– Buddha

”Säg ”ja” till livet, och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig istället för emot dig.”
Eckhart Tolle

“Vi skola äga, som om vi inte ägde, och dock vore i besittning av alla ting.”
– Paulus

”Kom ihåg: om någon säger att det är omöjligt så är det omöjligt för dem, inte för dig.”

“Så osäker och lättrörd är själen, innan hon helt blivit fästad vid och rotfast i sanningen. Fram och tillbaka, hit och dit vrider och vänder hon sig efter olika människors olika tankar och tycken, och hon blir vacklande och förvirrad och ser ej sanningen – sanningen som står framför henne.”
– Augustinus

”Det finns ingen bättre utbildning än motgångar.”
Benjamin Disraeli

citat om livet

“Arvsynden är att begränsa Varat. Gör inte det.”
– Richard Bach

”För att få kunskap måste man studera, men för att få visdom måste man observera.”
Marilyn vos Savant

“Enligt mig är vår sanna fiende vårt sätt att tänka – förblindade av högmod, ilska och förtvivlan.”
– Thich Nhat Hanh

”Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla.”
Gustaf Lindborg

“Sanningen lär oss, att den inre människan skall vara orubblig och att den yttre människan måste och bör vara i rörelse.”
– Frankfurtaren

”Sluta mäta dagar utifrån din produktivitet och börja uppleva dem av din närvaro.”
Alan Watts

Peppiga citat om livet

Vackra citat om livet och inspirerande ordspråk har en fantastisk förmåga att förändra hur du ser ut och känner om ditt liv. Citat eller meddelanden från fantastiska och framgångsrika människor kan ibland ändra din uppfattning och kvaliteten på ditt liv, direkt.

Livet är en resa som består av lycka, kärlek, omtanke, känslor, framgång, prestationer och minnen utan att förbise det sanna faktum att det också inkluderar – sorg, misslyckande, vånda, utmaningar och svårigheter.

Allt beror på dig vilken uppfattning du har om ditt liv. Även om det ibland verkar som om livet är en värdefull gåva och du bör omfamna det helhjärtat och göra det bästa av det. Samtidigt kan livet ibland vara fullt av utmaningar och kanske inte utvecklas som du hade förväntat dig.

I alla situationer är det ibland viktigt att påminna dig om att livet är en vacker gåva och du bör vårda varje ögonblick av det.

“Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.”
– Buddha

”De med starkast hjärta är även de med flest ärr.”
Okänd

“I små som stora ting, ju mer som betraktas som lätt, desto svårare måste det bli.”
– Lao Zi

”Ålder är inte en barriär. Det är en begränsning du sätter på ditt sinne.”
Jackie Joyner-Kersee

“Hemligheten till att ha ett privatliv är att inte svara på för många frågor om det.”
– Joan Collins

”Du kan inte skydda dig själv från sorg utan att skydda dig själv från lycka.”
Jonathan Saffran Foer

“Allt det du ska möta idag och har mött under dina år på jorden – det ljusa likväl som det mörka, det vackra och det fula, det hela och det trasiga – bildar en gåtfull väv, ett mönster och en mening.”
– Olle Carlsson

”Mod kan inte se runt hörn, men går runt dem ändå.”
Mignon McLaughlin

“Ju mindre rutin, desto mer liv.”
– Amos Bronson Alcott

”Det är klokare att gå sin egen väg än att gå vilse i andras fotspår.”
Okänd

citat om livet

”Ta ett djupt andetag. Du har bara en dålig dag – inte ett dåligt liv”.

”Jag går långsamt, men jag går aldrig baklänges.”

”Bli den person som du själv drömmer om att få träffa”.

”Varje ögonblick som du lever i det förflutna är ett ögonblick du kastar bort i nuet.”
Tony Robbins

 ”Din tid är begränsad, så slösa inte bort den genom att leva någon annans liv och drömmar”.

”Leta efter något positivt varje dag, även om du behöver leta lite extra mycket vissa dagar.”

 ”Vänta inte på det perfekta ögonblicket. Ta vara på stunden och skapa själv det perfekta ögonblicket”.

”Om du kan drömma det så kan du uppnå det.”
Zig Ziglar

”En person som aldrig har begått ett misstag har aldrig provat något nytt.”
Albert Einstein

 ”Livet är som att åka berg-och-dalbana. Du kan antingen skrika högt varje gång det går utför eller så kan du sträcka händerna i vädret och njuta av åkturen”.

”Tro att du kan och du är halvvägs där.”
Theodore Roosevelt

 ”Vi skapar morgondagen av det vi drömmer om idag”.

”Den enda personen du är ämnad att bli är personen du bestämmer dig för att bli.”
Ralph Waldo Emerson

 ”Njuta av de små sakerna i livet för när du blir gammal kommer du att inse att det var de största ögonblicken”.

”Rikta alltid ditt ansikte mot solen och skuggorna kommer att falla bakom dig.”
Walt Whitman

 ”Livet går ut på att hjälpa andra. Om du inte kan hjälpa dem, så se åtminstone till att du inte sårar dem”.

”Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar.”
Okänd

 ”Alla dör, men lång ifrån alla lever”.

”När du tvivlar på hur långt du kan gå, kom ihåg hur långt du har kommit.”
Okänd

Roliga citat om livet

Oavsett om det är en lek med ord, en rolig observation om vardagliga saker eller gamla kvicka talesätt, har komedi ett sätt att få oss att inse att vi alla går igenom samma saker i detta galna liv. Dessa roliga citat om arbete, kärlek, vänner och familj kommer att få dig att säga, ”Så sant!” för det är de väl. Andra kommer att få dig att minnas lustiga, memvärda film- och tv-ögonblick.

Ta en välbehövlig paus från din dag för att kolla in dessa roliga citat om liv vi hittade i ståuppkomedi, böcker, pjäser, kändis Twitter och intervjuer, såväl som filmer och TV-program.

 ”Livet hade varit tragiskt om det inte hade varit så komiskt”.

”Du behöver inte vara perfekt för att vara fantastisk.”
Okänd

 ”Älta inte det som har varit och dröm om inte om framtiden, utan gör det bästa av nuet”.

”Du kan inte återvända och ändra början, men du kan börja där du är nu och ändra slutet.”
C.S Lewis

 ”Livet handlar inte om att hitta sig själv, utan om att skapa sig själv”.

”Gör ditt bästa. Ingen kan göra mer än så.”
John Wooden

”Om du vill ha något som du aldrig tidigare haft, så måste du göra något som du aldrig tidigare har gjort.”

”Om du ser något vackert i någon, säg det.”
Ruthie Lindsay

 ”Livet är inte ett problem som måste lösas, utan en verklighet som ska upplevas”.

”Kom ihåg var du finner dörren till harmoni: den finns inom dig.”
Rumi

Älskar du livet? Förslösa då inte tiden, för det är den som livet består av. Benjamin Franklin

”Ett samhälle där vi respekterar varandra för dem vi är växer, men när vi inte respekterar samhällets moral förlorar vi kärleken till det vi byggt upp, det vill säga det vackraste: varandra.”
Benny Rosenqvist

Att beröva livet vänskapen är som att beröva jorden solen. Okänd

”Änglar har ingen filosofi utöver kärlek.”
Terri Guillemets

Att slåss med troll, befria prinsessor och döda varulvar, det är att leva. August Strindberg

”Inget i världen är fullständigt fel. Till och med en klocka som står stilla går rätt två gånger om dagen.”
Paulo Coelho

Bara ett liv som levs för andra är ett värdefullt liv. Albert Einstein

”Lycka finns inom oss själva, inte bredvid någon annan.”
Marilyn Monroe 

Bästa metoden att lyckas här i livet är att alltid gå på tårna. Andras tår. Aristoteles Onassis

”Om livet jagar dig, så stanna upp. Där möter du kunskapen till nästa steg. Om livet går för långsamt är det meningen att du ska vänta på livet. Om sanningen är för stor, be om svar. Om kärleken är för skrämmande, be om hjälp. Men fly aldrig ifrån ditt livs insikter. Det gör att du kan leva mer fullt ut. I vår själ och hjärta har vi större svar än vad vi anar.”
Benny Rosenqvist

Brist på humor gör livet helt omöjligt. Sidonie Gabrielle Colette

”Låt inte din hjärna att säga åt ditt hjärta vad du ska göra. Hjärnan ger upp för lätt.”
Paulo Coelho

De människor som fått ut mest av livet är inte de som har levt ett sekel utan de som har levt varje minut. Sidonie Gabrielle Colette

”Att förstå allt är att förlåta allt.”
Buddha

De som inte tror på alltets mening har inget hopp, med de som ser mening med allt kan leva lyckligt liv. Dean Koontz

”Det finns bara två sätt att leva sitt liv. Det ena är att leva som att mirakel inte existerar. Det andra är att leva som om allt är ett mirakel.”
Albert Einstein

Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt. Winston Churchill

”Tänk vad underbart det är att ingen behöver vänta en enda minut för att börja förändra världen.”
Anne Frank

Den person som behärskar ögonblicket, behärskar livet. Wolfram von Eschenbach

”Du är inte en droppe i havet. Du är hela havet i en droppe.”
Rumi

Den som fruktar döden gläder sig inte åt livet. Spanskt ordspråk

”Det krävs kanske mer mod att våga bli älskad än att älska. Så, ta emot all den kärlek du kan få, för du kommer ge det till någon annan igen. Så får vi en bättre och mer älskvärd värld.”
Benny Rosenqvist

Den som inte griper sin chans kommer att grubbla över den hela livet. Okänd

”Det vackra med rädsla är att när du springer emot den så springer den bort.”
Robin Sharma

Den som inte har något att dö för har inget att leva för. Marockanskt ordspråk

”Om någon verkar ha svar på allt så låt din sunda skepticism råda. Fråga dig hur hen kan verka veta så mycket och titta på hur den personen själv verkar må eller ha det i sitt liv.”
Jai Thornell 

Den som vill leva om sitt liv har inte levat. Karen Blixen

För ett öppet hjärta är allting möjligt.
Thomas Di Leva

Den största lyckan i livet är förvissningen om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots en själv. Victor Hugo

Den som tror på kärlekens gåva, vet att den är sänd från universum.
Rebecca Lind 

Denna dagen ett liv. Astrid Lindgren

Den kärleken du ger blir som små mirakel i en annan människas hjärta.
Rebecca Lind

Det är sant att livet är förmer än boken, men under stilla timmar med en god bok har mycket av det slagit rot i oss som fyllt våra liv med innehåll och mening. Niels Neergaard

Med mitt öppna hjärta, ser jag det vackraste, en ängel kan skåda, ren kärlek. Änglar ser varandra, med evigt givande och tagande, växer kärleken med varandra.
Rebecca Lind

Det finns bara två sätt att leva vårat liv. Ett är som om inget är ett mirakel. Det andra som om allting är ett mirakel. Albert Einstein

Låt magin vidröra ditt vackra hjärta med din önskan. 
Rebecca Lind

Det finns inte mycket i livet som är lika vackert som vänskapen och inte heller mycket som är mer ovanligt. Publilius Syrus

”Det som definierar oss människor är hur vi reser oss efter ett fall” 
Okänd 

Det finns mer i livet än att öka dess fart. Mahatma Gandhi

”Livet är lite som att gå på en lina, det gäller att hålla balansen”
Marie Johansson

Alla djur, utom människan, vet att livets huvudsakliga mening är att man ska njuta av det. Samuel Butler

”Om man reser sig en gång mer än man faller, så har man lyckats”
Okänd

Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet. Stig Johansson

Kärlekscitat om dotter
Svenska bok citat
Kärlekscitat barn
167 Top Citat om Livet för din Inspiration