BÖCKER OM RELATIONSPROBLEM: FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KAPITEL I DITT LIV

Det är många förändringar som väntar. Dessa förändringar behöver inte vara negativa. När vi kommer till ämnet skilsmässa eller separation finns det många nyttiga böcker för varje steg i processen. Oavsett om du letar efter sätt att komma tillbaks på rätt spår, läka, närma dig dina barn eller försöka förstå konsekvenserna för båda parter, finns det en bok som kan hjälpa till.

När det kommer till förhållandelitteratur är dessa några av de bästa böckerna på svenska marknaden för närvarande.

Som Amazon-associates tjänar jag pengar på kvalificerade köp.

Lämnad : att överleva en oväntad separation

Lämnad : att överleva en oväntad separation – av Åsa Kruse (Författare)

BÖCKER OM RELATIONSPROBLEM: FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KAPITEL I DITT LIV 1
Lämnad : att överleva en oväntad separation
Han kom hem och sa att han hade träffat en annan! Jag som trodde att han var mannen jag skulle leva med i resten av mitt liv.
Känslan av total overklighet som om jag har hamnat i ett undantagstillstånd medan hela världen fortsätter runt omkring. Hur kan hon göra såhär mot mig?
Att oväntat och plötsligt bli lämnad är en chockartad kris, där hela livet vänds upp och ner. Hur kan jag förstå det som har hänt? Vem är den här personen som jag trodde att jag kände? Hur blir min framtid nu?

Den här boken vänder sig till dig som går igenom den smärtsamma processen att oväntat ha blivit lämnad efter en längre relation. Den fokuserar särskilt på åldern runt 30, där ens jämnåriga ofta lever i förhållanden och börjar bilda familj. Krisen blir ofta extra svår om man själv vill ha barn. Boken är dock även aktuell i andra åldrar och livsfaser, eftersom många av krisens ingredienser är gemensamma.

Lämnad är skriven av psykologen Åsa Kruse och bygger på hennes intervjuer med personer som har blivit lämnade i 30-årsåldern. De berättar hur det gick till, hur de reagerade, vilka situationer som var svåra och vilka frågor som väcktes i olika faser. Här finns även intervjuer med några som har valt att lämna, som beskriver deras grubblerier, dilemman och svåra känslor. Åsa Kruse ger kunskap kring hur och varför man reagerar som man gör, samt stöd och råd kring hur man kan ta sig vidare och komma ut på andra sidan. För det gör man.

Kärlekskris gå vidare efter otrohet

Kärlekskris gå vidare efter otrohet – av Esther Perel (Författare), Linda Skugge (Översättare), Jenny Kellerman Pillay (Designer)

BÖCKER OM RELATIONSPROBLEM: FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KAPITEL I DITT LIV 2Kärlekskris gå vidare efter otrohetOtrohet har existerat ända sedan tvåsamheten uppfanns, liksom den skamfyllda stämpel som otroheten bär med sig. Hur ska vi förhålla oss till detta så laddade tabu? Trots denna så vanliga mänskliga erfarenhet, är otrohet som företeelse så lite utforskad på djupet.  Vad menar vi egentligen när vi pratar om otrohet? Varför drabbar den även lyckliga förhållanden? Kan otrohet leda till något gott?

Esther Perel, psykoterapeut och bästsäljande författare, har träffat hundratals par som upplevt otrohet. Svek gör ont och ger djupa sår, men det är möjligt att läka. En affär kan även öppna för ett nytt och djupare förhållande. Otrohet får oss att se på kärlek och lust på ett nytt sätt.
Rakt, insiktsfullt och underhållande utforskar Perel hur vi lever tillsammans. ”Kärlekskris Gå vidare efter otrohet” utmanar våra föreställningar kring kärlek och begär.

Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtninig efter en traumatisk upplevelelse

Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtninig efter en traumatisk upplevelelse – av Barbara Olasov Rothbaum (Författare), Edna B. Foa (Författare), Elizabeth A. Hembree (Författare)

Ta tillbaka ditt liv Ta tillbaka ditt liv Merparten av dem som upplever en traumatisk händelse återhämtar sig på egen hand. En del utvecklar dock posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, och behöver klinisk hjälp för att överkomma symtom och återta sina liv. Oavsett vilken typ av trauma man upplevt har behandlingsmetoden prolonged exposure therapy visat sig vara hjälpsam. Denna arbetsbok i metoden vägleder i att under trygga och kontrollerade förhållanden möta minnesbilder och bearbeta de känslor som finns kopplade till händelsen – och successivt utöka livssfären.

Arbetsboken riktar sig direkt till den som själv varit med om en traumatisk händelse och därefter utvecklat ptsd. Det rekommenderas att boken används inom ramen för en behandlingskontakt, dvs. med behandlarstöd. Ta tillbaka ditt liv används tillsammans med terapeutmanualen Emotionell bearbetning vid PTSD.

Svartsjuka Giftet som avslutar varje förhållande

Svartsjuka Giftet som avslutar varje förhållande – av Breno Inglese (Författare)


Svartsjuka Giftet som avslutar varje förhållande
Svartsjuka Giftet som avslutar varje förhållande
Det är inte bara droger som är beroendeframkallande. Pissa av andra också. På jobbet, hemma, med grannar, kollegor, bröllop … Det finns människor som livnär sig av detta, ta hand.

Lyckligt skild : Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen

Lyckligt skild : Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen – av Magnus Abrahamsson (Författare), Marit Danielsson (Författare)

Lyckligt skild : Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen Lyckligt skildHur vet man när förhållandet inte går att rädda? När har man rätt att gå? Krävs svek, otrohet, dåligt sexliv – eller räcker en känsla av att livet borde vara något mer? Med värme och skärpa beskriver författarna de kärlekstvivel vi alla kan drabbas av. De vänder och vrider på perspektiven, ger klarsynta råd och helt nya verktyg för krisande kärlekspar. Är varannan vecka-livet optimalt? Orkar jag behålla kontakten med mitt ex? Hur hantera svartsjuka, skuld, rädsla för ensamhet – och hur blir jag stark igen?

Lyckligt skild gör upp med myten om att en separation är ett misslyckande. Utifrån egna erfarenheter ger författarna istället hopp och tröst, och visar att det svåra vägvalet kan leda till en lyckligare tillvaro för både barn och vuxna.

Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commiment Therapy

Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commiment Therapy – av Russ Harris (Författare), Erik Nisser (Översättare)

Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commiment Therapy Kärlekens ACTI flertalet västländer ligger skilsmässostatistiken idag på nära 50 procent och i de äktenskap och relationer som trots allt håller, plågas många av känslor av tomhet, sorg och bitterhet. Alltfler undviker därför att hänge sig helt och fullt i ett långsiktigt förhållande. Men det finns sätt att stärka sin relation och våga bygga upp relationer som varar den här boken visar hur man gör.

Boken lär ut en rad strategier för hur man kan släppa olika orealistiska föreställningar och attityder till kärleken. Den ger anvisningar till hur man genom sitt eget handlande kan skapa ett kärleksfullt och långlivat förhållande och hur man kan handskas med och acceptera de jobbiga tankar och känslor som ofrånkomligen uppstår i en relation. Boken lär även ut hur man tar hand om sorg, rädsla och avvisanden, hur man bär sig åt med ilska, frustration och förbittring samt hur man kan förlåta både sig själv och sin partner.

Kärlekens ACT utgår från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som ingår i den tredje vågens beteendeterapi. Möjligheterna att skapa ett rikt och meningsfullt liv ökar markant om man samtidigt accepterar obehag som en oundviklig del av att vara levande.

Föräldraguide vid separation : med barnet i fokus

Föräldraguide vid separation : med barnet i fokus – av Marika Ekroth (Författare), Liselotte Mässing (Författare)

Föräldraguide vid separation Föräldraguide vid separationMen barnen då? Ny handbok ger praktiska råd vid skilsmässa eller separation.
När föräldrar separerar är det en stor utmaning inte bara för föräldrarna utan också för barnen, på ett praktiskt såväl som ett känslomässigt plan. Barn kan känna sig vilsna och otrygga medan många föräldrar mår dåligt och känner frustration och trötthet. Ofta är föräldrar också osäkra på hur de ska hantera saker och ting för att barnen ska må bra. 

Marika Ekroth och Liselotte Mässing har skrivit en handfast guide som de själva länge har saknat i sitt arbete som auktoriserade familjerådgivare. De vill hjälpa föräldrar att hantera konsekvenserna av en separation med fokus på barnets situation. Boken visar hur föräldrar, genom att bli medvetna om vilka svårigheter som kan uppstå, kan agera så att barnen känner sig trygga, förstådda och värdefulla.
I boken skildras hur barns livssituation förändras av föräldrarnas separation, hur de kan känna och reagera, vilka dilemman de kan hamna i, vad som är viktigt för dem och vad man som förälder kan göra för att stötta. Författarna ger även konkreta tips på hur kommunikation och samarbete mellan föräldrar kan hanteras.
Boken innehåller även tips och råd kring boendeschema, hur man introducerar en ny partner och hur man tar hand om sig själv som separerad förälder. Det finns också avsnitt om konflikter, dysfunktionella relationer, bristande föräldraskap och vilket stöd som finns att få från samhället.

MARIKA EKROTH och LISELOTTE MÄSSING är båda socionomer, legitimerade psykoterapeuter och auktoriserade familjerådgivare. De har under många år arbetat med samtal och stöd till barn och föräldrar efter separation. Boken bygger på deras egna erfarenheter, men även på olika teorier samt svensk och internationell forskning.

Gråter när ingen ser

Gråter när ingen ser – av Gert Nathaliespappa (Författare)

Gråter när ingen ser Gråter när ingen ser Ute i det svenska samhället finns det många skilsmässobarn som i detta nu saknar någon av sina föräldrar. Och för varje skilsmässobarn som saknar en förälder finns det en förälder som bara har minnena kvar av sitt barn. När man skiljer sig från partnern ska man inte behöva riskera att dessutom skiljas från sina barn. Barnen ska inte riskera att känna skuld i en skilsmässa eller behöva undra över varför den ene föräldern slutar att träffa dem. Sådant är inget annat än barnmisshandel. Den svenska rättsstaten gör alltför lite för att skydda allas våra barn från att förlora kontakten med den ene föräldern.

De barn och föräldrar som skiljs åt från varandra genomlider saknaden efter den de förlorat. Kvar finns bara den ständiga närvaron av stress och ångest, återkommande gråtattacker och ett stort mörkt tomrum. Det gör något med ens huvud. Inte mycket har förändrats till det bättre under de gångna åren sedan jag själv skilde mig. Den här boken innehåller berättelsen om en vårdnadstvist och ett barns och en förälders gemensamma kamp för att inte förlora kontakten med varandra. Fortfarande ser jag alltför många ensamma barn och föräldrar som lever med sviterna av en skilsmässa. Tillsammans är vi många. Den här berättelsen är min men samtidigt också alltför många andras berättelse.

Skiljas : med hjärta och hjärna

Skiljas : med hjärta och hjärna – av Linda Ljunggren Syding (Författare), Håkan Mattsson (Författare), Jan Sterner (Redaktör)

Skiljas  med hjärta och hjärna Skiljas : med hjärta och hjärnaFRÅN KÄRLEKSRELATION TILL FÖRÄLDRARELATION. Nästan alla kärleksrelationer börjar med en stormande förälskelse och total lycka. Ändå slutar fler än hälften med separation eller skilsmässa. I boken Skiljas med hjärta och hjärna, får du ta del av andras berättelser om sin separation och vanliga utmaningar för par som bryter upp.

Du är inte ensam. Familjerättsjuristen Linda Ljunggren Syding och parterapeuten Håkan Mattsson ger handfasta råd om hur du bäst hanterar din svåra situation. Med självkänslan, ekonomin och barnens bästa i behåll. Just därför ska du läsa boken som du trodde att du aldrig skulle behöva.

Relationshandboken: En enkel guide till tillfredsstaellande relationer

Relationshandboken: En enkel guide till tillfredsstaellande relationer – av George Pransky (Författare)

RelationshandbokenRelationshandbokenDen här boken presenterar ett sätt att se på relationer som radikalt skiljer sig från alla andra böcker du tidigare läst. Förståelsen som beskrivs i denna bok kommer att hjälpa dig att förstå alla människor, vilket inkluderar dig själv, din partner, din familj, dina vänner och dina kollegor och kommer därför att transformera alla dina relationer. Koncepten som utarbetats av George Pransky i denna bok är några av de mest kraftfulla koncept som någonsin formulerats i ord.
De många kliniska fallstudierna, återberättade sessionerna och intervjuerna gör denna bok mycket lätt att läsa och illustrerar hur en förståelse av dessa nyckelkoncept fullständigt kan transformera människors liv och relationer. Läs boken, låt dig beröras av dess budskap och dina relationer kommer att förändras och blomstra.

Relationsbibeln : för er som vill hålla ihop länge

Relationsbibeln : för er som vill hålla ihop länge – av Klara Doktorow (Författare), Veronika Palm (Författare), Martin Löfqvist (Designer)

för er som vill hålla ihop längeRelationsbibeln Här är den kompletta handboken för alla som vill skapa och bevara ett välmående förhållande. Med grund i vetenskapliga studier berättar Klara Doktorow och leg. psykolog Veronika Palm allt från hur man bråkar på rätt sätt till hemligheten bakom ett bra sexliv. Genom att lära dig att uppmärksamma din partner, vårda dina egna behov och fokusera på konstruktiv kommunikation kan ni få er relation att hålla genom det mesta. Ta chansen att bygga en sundare och mer långvarig relation med hjälp av övningarna och expertråden i Relationsbibeln: För er som vill hålla ihop länge. Veronika Palm är legitimerad psykolog och arbetar på egen mottagning med behandling av olika sorters relationsproblem. Veronika bor i Stockholm med sin man Fredrik. Klara Doktorow är radioprogramledare, poddare och krönikör. De senaste åren med ett tydligt fokus på kärlek och relationer. Klaras familj består av hennes man Kjell, deras son Sam och Klaras dotter Betty.

Medan vi fortfarande älskar

Medan vi fortfarande älskar – av Mattias Stølen Due (Författare), Ingalill Bergensten (Översättare)

BÖCKER OM RELATIONSPROBLEM: FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KAPITEL I DITT LIV 3Medan vi fortfarande älskarAlla som gifter sig älskar varandra och vill hålla ihop. Ändå slutar nästan hälften av alla äktenskap i skilsmässa, i Sverige fler än 20 000 om året. Måste det vara så? Nej, säger psykologen och parterapeuten Mattias Stølen Due.

Mattias Stølen Due vill inspirera till handlingar och hållningar, tankar och beteenden som lyfter kärleken och relationen – innan det är för sent. Att vi tar hand om vårt förhållande medan vi fortfarande älskar varandra. Precis som vi servar vår bil eller sköter våra tänder i förebyggande syfte. Och han vill ingjuta hopp.

Det finns mycket att göra för att förbättra en relation. Beslutsamheten har stor betydelse, att man inte bara glider med in i negativa spiraler. Och att man orkar se och ta ansvar för sin del av problemen. Det är också viktigt att vårda vänskapen med sin partner och låta den bli förhållandets trygga grund. Att inte upphöra med att röra vid varandra.

Hitta någon att älska : älska den du hittat

Hitta någon att älska : älska den du hittat – av Alf B. Svensson (Författare), Johan Hesselstrand (Illustratör), Niklas Lindblad (Designer)

BÖCKER OM RELATIONSPROBLEM: FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KAPITEL I DITT LIV 4
Hitta någon att älska
Det här är en bok om de drömmar och frågor de flesta av oss har. Både när vi är i tonåren och mitt i livet, är singel eller har träffat någon. Frågor du som vill vägleda dina egna eller andra tonåringar och unga vuxna nog också vill ha svar på.  
 
Hur blir jag älskad för den jag är?
Hur hittar jag den rätte?
Gifta sig är det inte lika bra att vara sambo?
Hur får vi bra sex?
Är livslång kärlek bara en romantisk dröm?  

Alf B Svensson är en erfaren psykolog och en efterfrågad föreläsare. Hans böcker har sålts i mer än 100 000 exemplar. Boken bygger på intervjuer med tonåringar och unga vuxna om hur de lever, älskar och har sex.  

Kärlek på allvar : att välja och behålla en relation

Kärlek på allvar : att välja och behålla en relation – av Daniella Gordon (Författare), Sofie Zettergren (Författare), Calle Ljungström (Designer)


BÖCKER OM RELATIONSPROBLEM: FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KAPITEL I DITT LIV 5Kärlek på allvar
Idag är förutsättningarna för att möta sitt livs kärlek bättre än någonsin. Ändå upplever många att de inte träffar rätt; de dejtar och tindrar men det händer bara inte. På samma gång kämpar många par med att hålla ihop och fördjupa sina förhållanden.

Samtalsterapeuten Daniella Gordon träffar såväl ofrivilliga singlar som par med trasiga relationer och hon uppmuntrar dem att jobba med sig själva. Det handlar om att kunna vara intim, både med sig själv och med sin partner – först då är en lycklig relation möjlig.

Utifrån sin gedigna erfarenhet delar Daniella Gordon med sig av viktiga insikter och praktiska metoder för hur man skapar en sann och varaktig kärleksrelation. Genom exempel med hög igenkänningsfaktor och mängder av praktiska övningar får vi lära oss att kommunicera bättre, bryta gamla mönster och våga vara sårbara.

Som Amazon-associates tjänar jag pengar på kvalificerade köp.

flexoffers